Bach i jego muzyczne inspiracje – Pergolesi

W czasie baroku kwestie praw autorskich, plagiatu, czy pastiszu wyglądały nieco inaczej niż w naszym współczesnym świecie, w którym dzieło artystyczne jest chronione całą gamą szczegółowych przepisów. Zapożyczenia, nowe opracowania utworów znanych i popularnych, pastisze własnych i cudzych kompozycji w baroku były na porządku dziennym. Często były odbierane jako wyraz szczególnego uznania dla autora oryginału. Program: „Bach i jego muzyczne inspiracje – Pergolesi” jest niezwykłym przykładem inspiracji, jaką była muzyka Giovanniego Battisty Pergolesiego dla wielkiego Jana Sebastiana Bacha. Materiał słynnego „Stabat Mater” Bach przełożył na swój własny język muzyczny, tworząc nowe dzieło do tekstu psalmu pokutnego „Tilge, Höchster meine Sünden” BWV 1083.  W czasie koncertu zespół porównuje niektóre fragmenty obu dzieł, żeby uzmysłowić podobieństwa i różnice, przy czym kantata „Tilge, Höchster” jest wykonywana w całości.

W programie:  J. S. Bach – Psalm Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083, G.B.Pergolesi – Stabat Mater, fragmenty

Skład zespołu: sopran, alt, 2 skrzypiec barokowych, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, pozytyw, teorba
kierownictwo artystyczne projektu – Andrzej Szadejko