Barokowa awangarda, czyli włoska ekstrawagancja

Pierwsza połowa XVII w. była czasem wielkich przemian stylistycznych w muzyce włoskiej, które zapoczątkowały nową epokę, nazywaną dziś barokiem. Na polu muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej przez długi jeszcze czas współistniały dwie praktyki muzyczne. Pierwsza, nazywana „stile antico”, była kontynuacją renesansowej polifonii. W „stile moderno” – drugiej praktyce muzycznej, akompaniament basso continuo stawał się podstawą kompozycji, umożliwiał redukowanie faktury, uzupełniając harmonię. W koncercie, o intrygującym tytule „Barokowa awangarda, czyli włoska ekstrawagancja” zostało pokazane całe bogactwo wyobraźni twórców wczesnego baroku włoskiego. Byli to kompozytorzy odważnie poszukujący nowej drogi muzycznej ekspresji, nieokiełznanej jeszcze wówczas systemem dur-moll i ścisłymi zasadami harmonii. Tworzyli muzykę kipiącą efektownymi figurami retorycznymi, efektami dźwiękonaśladowczymi, pełną odważnych pomysłów formalnych, zupełnie niesłychanych w panującym wcześniej „stile antico”. Kompozytorzy, których utwory usłyszymy są wybitnymi przedstawicielami tego niezwykle nowoczesnego, i jak na owe czasy, ekstrawaganckiego stylu.

W programie: Niccola Matteis, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, Jakub Polak, Alessandro Striggio Johann Schop, Diomedes Cato, Luzzasco Luzzaschi, Marco Uccellini, Tarquinio Merula

Skład zespołu: skrzypce barokowe, sopran, klawesyn, teorba
kierownictwo artystyczne projektu – Andrzej Zawisza