Mikołaj Zieleński – prekursor polskiego baroku

Mikołaj Zieleński, znakomity polski kompozytor przełomu renesansu i baroku, zwany jest ojcem polskiego baroku. Jego utwory porównywane są z dziełami Giovaniego Gabrielego – najwspanialszego, włoskiego kompozytora muzyki polichóralnej. Wszystkie znane kompozycje Zieleńskiego wydane zostały w Wenecji w 1611 w zbiorach Offertoria et Communiones totius anni, zawierającym 113 utworów na cały rok kościelny. Oprócz offertoriów i komunii znalazły się tam antyfony, psalmy, responsoria, motety, pieśni i fantazje instrumentalne. Zieleński w utworach wykorzystywał zarówno zdobycze polifonii renesansowej, jak i wczesnobarokową monodię akompaniowaną. Pisał w stylu weneckim, w którym charakterystyczne było wykorzystywanie echa i innych efektów przestrzennych. Zespół Scepus Baroque wybrał utwory odpowiadające kolejnym okresom roku liturgicznego. Usłyszymy zarówno polichóralne, wielogłosowe Offertoria, jak i niezwykle kunsztowne, wirtuozowsko ozdobione Communiones w obsadzie solowej i w duecie z towarzyszeniem organów. Oprócz kompozycji Mikołaja Zieleńskiego w programie znalazły się również utworu innych kompozytorów, działających w tym samym czasie w Polsce i w Wenecji. Całość wieńczy wspaniałe, niezwykle kunsztowne 12-głosowe Magnificat.

W programie: Offertoria i Communiones Mikołaja Zieleńskiego (1560–1620), Giovani Gabrieli (1557–1620), Adam Jarzębski (1590–1649), Franciszek Lilius (1600–1657).

Skład zespołu: 2 soprany, 2 kontratenory, 2 tenory, baryton, bas, cynk, 4 puzony historyczne, pozytyw
kierownictwo artystyczne projektu – Katarzyna Wiwer