Narzeczona czy mniszka? Tęsknota za Oblubieńcem

 

„A gdy wchodzi do kościoła, niechaj niesą przed nią chorągiew czerwoną, na której obraz ukrzyżowania mego wymalowany będzie z jednej strony, a z drugiej obraz Matki mojej, aby obaczywszy, oblubienica nowa, znak nowego oblubieńca na krzyżu zawieszonego, uczyła się cierpliwości i ubóstwa, a widząc Matkę moję oraz i pannę, sposobiła się do czystości i pokory” (reguła s. Salwatora)
W czasach współczesnych trudno się nam pogodzić ze świadomością, że przez długie wieki zarówno małżeństwo jak i pójście do zakonu nie zależało od powołania ani wyboru panny, lecz od decyzji rodziny, która rozporządzała przyszłością i przeznaczeniem swoich dzieci. Wybór stanu do jakiego przeznaczano córkę łączył się z kwestią rozporządzenia majątkiem, tworzenia koligacji, budowania przymierzy rodzinnych czy państwowych. Szczęście w miłości było pojęciem abstrakcyjnym, którym zajmowali się głównie poeci. Program „Narzeczona czy mniszka…” jest opowieścią o tęsknocie za Oblubieńcem. Zarówno tym Boskim, jak i tym ziemskim. A opowieść ta zilustrowana jest utworami kompozytorek, tak mniszek jak i świeckich. Wśród kompozytorek zakonnych znajdziemy Ulszulankę, Augustiankę oraz Benedyntynki, a szczególnie utwory pochodzące z bogatych zbiorów sióstr Benedyktynek ze Staniątek. Muzykę dopełni, czasem współgrająca a czasem wadząca się z nią, warstwa słowna, na którą złożą się teksty poetyckie oraz dokumentalne, wśród których odnajdziemy listy Abelarda i Heloizy, teksty Hildegardy z Bingen oraz dokumenty z epoki.

Scepus Baroque w składzie:

Katarzyna Wiwer – sopran
Adrianna Bujak – Cyran – sopran
Anna Śliwa – skrzypce barokowe
Anna Kowalska – teorba, gitara barokowa
Aleksandra Buczyńska – viola da gamba
Joanna Solecka – klawesyn, pozytyw
Anna Bugajska – recytacja